forex trading logo

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

İstatistikler

Üye : 3
İçerik : 36
İçerik Görüntüleme Sayısı : 165385
Akademik Beceriler

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA AKADEMİK BECERİLER

* Matematik Eğitimi
* Beden Eğitimi
* Resim İş Eğitimi
* Müzik Eğitimi
* Dil Eğitimi
* Hayat Bilgisi

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar problemin ağırlığına göre 3 gruba ayrılırlar;

1-) Ağır Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 0-24 IQ
2-) Orta Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 25-49 IQ
3-) Hafif Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 50-70 IQ

Sınır Değer 71-90 IQ

1-) Ağır Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar (0-24 IQ)

- Çoğunda doğumsal bozukluklar vardır.
- Bir kısmı yürüyemez yada konuşamaz.
- Erişkin birey olduklarında ancak 2 yaşın zeka düzeyine sahiptir.
- Özel eğitimle ancak yemek yeme, tuvalet gibi çok temel ihtiyaçlarını karşılanması sağlanabilir.

2-) Orta Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar (25-49 IQ)

- Yaşıtlarına göre gelişimleri gendir.
- Kelime hazineleri dar ve ancak basit cümlelerle konuşabilirler.
- Eğitimle yemek yeme, tuvalet alışkanlıkları ve toplumsal kurallara uyum becerisi kazanabilirler.

3-) Hafif Derecede Zihinsel Engelliler (50-70 IQ)

- Asıl problem öğrenmeleriyle ilgilidir.
- Güçlükle ve geç öğrenirler.
- Dikkat ve bellekleri zayıftır.
- 6. sınıfa kadar olan akademik becerileri öğrenebilirler.
- Bazıları toplum ve sosyal destekle tamamen bağımsız yaşayabilirler.
- Özel eğitmenlerin eşliğinde eğitim görmeleri gerekir.

Sınır Değer (71-90 IQ)

- Problem yavaş öğrenmedir.
- Tembel olarak nitelendirilebilirler.
- Eğer sosyal uyumları iyi ve dışarıdan destek sağlanırsa liseyi bitirebilirler.

Akademik beceriler hangi yollarla kazandırılır?

1-) Kaynaştırma :
* Özel eğitim gerektiren bireyin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayandıran destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. İlköğretim tamamlayanlara ilköğretim diplomaları verilir.

2-) Mesleki Eğitim Merkezleri :
* İlköğretimlerini tamamlayan, 20 yaşından gün almamış orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve mesleki orta öğretim programlarına devam edemeyecek özel öğretim gerektiren bireylerin, temel yaşam ve akademik becerilerini geliştirmek topluma uyumlarını sağlamak amacıyla meslek kurslarının düzenlediği gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır.

3-) Eğitim ve Uygulama Okulları :
* Genel eğitim programlarından yararlanamayan, okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki, ağır düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar için gündüzlü özel eğitim kurumları açılır. Bu okullarda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşama becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanır.

4-) İş Eğitim Merkezleri :
* Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar ve / veya genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireyin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, onları hazırlamak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği, gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır.

 

 

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Bölümler


Temel Güç Joomla!. Valid XHTML and CSS.