forex trading logo

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

İstatistikler

Üye : 3
İçerik : 36
İçerik Görüntüleme Sayısı : 165391
Matematik Öğretimi

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi• Matematik konuları kendi içinde basitten zora doğru bir sıra izlemektedir.

• Her konu bir sonraki konunun alt basamağını oluşturmaktadır.
• Matematik konuları işlenirken öğrencilerin işlevde bulunma düzeyinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir.
• Olumsuz öğrenme yaşantılarını engellemek için matematik konularının basitten zora doğru analiz edilmesi ve doğru öğretim metodlarının belirlenmesi gerekmektedir.
• Her basamak bir sonraki basamağın önkoşullu olmaktadır ve olmazsa olması durumundadır.
• Matematik öğretiminde konular basitten karmaşığa doğru bir sıra izler.
• Örneğin; ritmik sayamayan, nesnelere dokunarak ritmik sayamayan bir öğrenci tane kavramını öğrenmeyen hazır değildir.
• Özel eğitimde amaç engelli öğrencinin bağımsız yaşam becerisini kazanmasıdır.
• Özel gereksinimli bireylerle yapılan çalışmaların içeriği gündelik yaşama yönelik olmalıdır.

Özel gereksinimli öğrencilerde matematik öğretimi yapılırken en önemli ölçüt ve sorulması gereken soru şudur:

• Bir gün içinde hangi matematik becerileri kullanılmaktadır ve ne oranda kullanılmaktadır?

Bu sorunun cevabı ise;

• Para kavramı
• Saat ve zaman ölçü birimleri
• 4 işlem becerilerine sahip olmak
• Doğal sayılar
• Ritmik sayma
• Bu çerçeveden bakacak olursak matematik konularının alanın belirlemiş olmaktayız.

Her becerinin kendi içinde işlem sırası bulunmaktadır. Etkili öğretim yapabilmek için izlenmesi gereken sıranın belirlenmesi gerekmektedir.

Toplama işleminin önkoşul becerileri ile aşama sırası genel olarak verilmektedir:

 Ritmik sayma (1-10) arası sayabilme
 Verilen sayıdan başlayarak ritmik sayabilme
 Rakam tanıyabilme (1-10) arası
 Büyük – küçük sayıyı ayırt edebilme
 Nesnelere dokunarak ritmik sayabilme
 Tane kavramına sahip olabilme
 Bu önkoşul becerilere sahip olan öğrenci ile toplama işlemine başlanır.

Toplama işleminin aşama sırası ise aşağıda verilmektedir:

 Daha, ekle,arttı, eşittir, artı işaretinin anlamları öğretilir.
 Nesnelerle toplama
 Sembollerle toplama
 Yan yana toplama
 Alt alta toplama

Çıkarma işleminin aşama sırası ise;

 Eksi, azaldı, kavramları öğretilir.
 Nesnelerle çıkarma
 Sembollerle çıkarma
 Yan yana çıkarma
 Alt alta çıkarma

Matematik dersinin planlanabilmesi için iki soru cevaplanmalıdır.

1. Öğrencinin bulunduğu eğitsel düzey başka bir deyişle performansı düzeyi nedir? Bulunduğu basamak nedir?
2. Öğretilmesi gereken bir sonraki eğitsel basamak nedir?
3. Bu basamağı neden öğretiyoruz?
4. Öğrenciyi matematik becerilerinde neden ve nereye ulaştırmak istiyoruz
5. Çünkü; bunları belirlememiz oluşturulacak eğitim planını temelini oluşturur.

Matematik öğretiminde izlenecek basamaklar

 Öğretilecek konular analiz edilir.
 Kaba değerlendirme yapılır.
 Ayrıntılı değerlendirme yapılır.
 Öğrencinin mevcut eğitsel düzeyi belirlenir.
 Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlar belirlenir.
 Öğretimsel amaçlara uygun yöntemler ile eğitime başlanır
 Değerlendirme yapılır.

Matematikte hangi alanlarda değerlendirme yapılır:

 Ritmik sayma
 Doğal sayılar
 Tane kavramı
 İşlemler
 Saat, ölçü, para kavramının kaba değerlendirmesi yapılır.

Kaba değerlendirme nasıl yapılır:

Kaba değerlendirme formları mutlaka kullanılmalıdır. Değerlendirme formları kullanılmadan çok pratik olarak aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 Verilen sayıdan say
 Küme içinde kaç tane nesne olduğunu söyle
 Söylenilen rakamı oku, yazılan rakamı oku
 toplama, çıkarma……. işlemleri verilir ve yapması istenir.
 Bu arada öğrencinin hatalarının analizi yapılarak bulunduğu eğitsel düzey belirlenir.

Kaba değerlendirmeden sonra ayrıntılı değerlendirmeler yapılır. Öğrencinin eğitsel düzeyi belirlenir. Buna göre; uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlar belirlenerek bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim planında kullanılacak eğitim metodları ile materyalleri belirtilmelidir.

Matematikte kullanılan öğretim metodları ise,

 Açık anlatım yöntemi
 Basamaklandırılmış yöntem

 Açık anlatım yöntemi:
 
Ritmik sayma, nesnelere dokunarak sayma,  dört işlemde uygulanır. İlk önce öğretmen model olur,sonra öğretmen ile öğrenci rehberli uygulama yapar.En son öğrenci bağımsız olarak alıştırmalar yapar.

Açık anlatım yöntem basamağı

1. Öğretmen model olur.
Öğretmen etkinliği yapar ve öğrenciye model olur.

2.  Uygulamalı rehberlik yapılır.
Yardım aşamalı olarak geri çekilir.

3.  Bağımsız çalışmalar
Verilen ipuçları geri çekilerek öğrencinin bağımsız uygulamalar yapması amaçlanır.

Açık anlatım yöntemi ile ritmik sayma öğretimi

1. Öğretmen model olur:
1. Öğretmen 1 – 5 arası ritmik sayar ve öğrenciye model olur. İki üç kere model olma davranışını tekrar eder.
2. Rehberli uygulama yapılır:
1. Öğretmen öğrenci ile 1 – 5 arası ritmik sayar.
2. Öğrenciye öncelik verilir ve ipuçları geri çekilir.
3. Fısıltı ile ipucu verilir.
4. Öğrencinin gereksinimine göre dudak hareket ettirilir.
5. İpuçları tamamen kaldırılır.
3. Bağımsız uygulama yaptırılır.
1. Öğrenciye 1 – 5 arası ritmik say denir ve yönerge verilir.
2. Öğrenci 1 – 5 arası ritmik sayar.
3. Öğretimin bir üst basamağına geçilir.

 Basamaklandırılmış yöntem:

 Rakam tanıma,
 Tane kavramı,
 Toplama ve çıkarmanın temel basamağında
 Saat öğretiminde kullanılır.

 

 

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Bölümler


Temel Güç Joomla!. Valid XHTML and CSS.